Van idee naar plan met deze Omgevingsvisie

Stappenplan

Ik heb een plan, en dan? Dit stappenplan laat zien welke stappen u kunt zetten voor het realiseren van uw plan. En het laat zien waarvoor en wanneer u de gemeente om hulp kunt vragen.

In deze Omgevingsvisie leggen we vast hoe we als gemeente kijken naar onze leefomgeving. Wat we belangrijk vinden, wat onze ambities zijn en waar we aan gaan werken.

De Omgevingsvisie gaat dus over wat we willen bereiken als gemeente. En ter vergelijking: in het Omgevingsplan staan de regels over wat er wel en niet mag op uw erf en bij uw woning.

We werken bij het uitvoeren van de visie vanuit vier waarden: vertrouwen, samenwerken, durven en lef. We hebben een open houding en bekijken bij elk plan hoe het plan een bijdrage kan leveren aan het toekomstbeeld van onze gemeente. Dat betekent ook dat we maatwerk leveren. En daarmee durven we verschil te maken in en tussen verschillende plannen.

Hebt u plannen? Een goed idee voor uw erf of uw buurt? Wij staan altijd open voor plannen die onze ambities verder brengen. In de Omgevingsvisie leest u daar meer over. Dit stappenplan leidt u door deze visie heen. En helpt u in de voorbereiding op een gesprek met ons over uw plannen. Want dat vinden we fijn en doen we graag: met u in gesprek. In dat gesprek kijken we wat er kan en hoe uw plannen gerealiseerd kunnen worden.

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

Idee

Heeft u een plan
of idee?

Stap 1

Welke impact heeft uw plan op de omgeving? Verandert u iets aan de omgeving? Zo ja, ga door naar de volgende stap. Zo nee, kijk dan in het Omgevingsplan welke ruimte er al is geboden voor uw plan en of u een vergunning nodig heeft.

OOSTSTELLINGWERF

OMGEVINGSVISIE

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

In deze Omgevingsvisie leggen we vast hoe we als gemeente kijken naar onze leefomgeving. Wat we belangrijk vinden, wat onze ambities zijn en waar we aan gaan werken.

De Omgevingsvisie gaat dus over wat we willen bereiken als gemeente. En ter vergelijking: in het Omgevingsplan staan de regels over wat er wel en niet mag op uw erf en bij uw woning.

We werken bij het uitvoeren van de visie vanuit vier waarden: vertrouwen, samenwerken, durven en lef. We hebben een open houding en bekijken bij elk plan hoe het plan een bijdrage kan leveren aan het toekomstbeeld van onze gemeente. Dat betekent ook dat we maatwerk leveren. En daarmee durven we verschil te maken in en tussen verschillende plannen.

Hebt u plannen? Een goed idee voor uw erf of uw buurt? Wij staan altijd open voor plannen die onze ambities verder brengen. In de Omgevingsvisie leest u daar meer over. Dit stappenplan leidt u door deze visie heen. En helpt u in de voorbereiding op een gesprek met ons over uw plannen. Want dat vinden we fijn en doen we graag: met u in gesprek. In dat gesprek kijken we wat er kan en hoe uw plannen gerealiseerd kunnen worden.

Stappenplan

Ik heb een plan, en dan? Dit stappenplan laat zien welke stappen u kunt zetten voor het realiseren van uw plan. En het laat zien waarvoor en wanneer u de gemeente om hulp kunt vragen.

Stap 1

Welke impact heeft uw plan op de omgeving? Verandert u iets aan de omgeving? Zo ja, ga door naar de volgende stap. Zo nee, kijk dan in het Omgevingsplan welke ruimte er al is geboden voor uw plan en of u een vergunning nodig heeft.

Stap 2

Waar wilt u uw plan realiseren? Zoek het gebiedskompas dat hoort bij uw locatie. Bekijk de bijbehorende waardenkaart om te zien wat wij belangrijk vinden voor het gebied. In het gebiedskompas leest u ook onze ambities voor het gebied en waar wij in dat gebied op inzetten.

Wilt u hier eens samen over in gesprek, neem dan contact op met de gemeente.

Stap 3

Geeft het gebiedskompas onvoldoende houvast? Bekijk dan onze visie. Past uw plan bij de ambities en opgaven die we in de visie hebben beschreven? Dan gaan we graag met u in gesprek.

Stap 4

Hoe kijken de buren of andere omwonenden aan tegen uw plan? Het is belangrijk om op tijd met hen in gesprek te gaan. Natuurlijk kunt u ons vragen om u daar bij te helpen.

Stap 5

Moet uw plan nog aan specifieke wet- en regelgeving voldoen? Maak een afspraak met de gemeente, dan kijken we er samen naar.

Tenslotte

Hebt u een goed beeld van uw plan en hoe het aan kan sluiten bij onze Omgevingsvisie? Maak dan een afspraak met ons. Wij kijken en denken dan met u mee. We bekijken welke stappen nog nodig zijn om een vergunning te krijgen.

Idee

Heeft u een plan
of idee?

Van idee naar plan met deze Omgevingsvisie