De gebieden

Onze gemeente zit vol verschillen. En die verschillen zijn ook onze kwaliteit. Daar houden we aan vast en bouwen we aan verder. Daarom hebben we ons toekomstbeeld en onze ambities voor de hele gemeente vertaald naar gebiedskompassen.

De koers per gebied maakt het toekomstbeeld meer concreet voor de komende jaren. We kijken hierbij bewust niet te ver vooruit, een jaar of 10. We werken stap voor stap, want we merken dat ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Zo houden we ruimte om te schakelen en onze koers bij te stellen als dat nodig is.

In de gebiedskompassen omschrijven we wat we van waarde vinden en wat we graag behouden. We geven ook aan waar we op in zetten in het gebied en hoe we dat willen doen. We nodigen de samenleving uit om plannen te maken die een bijdrage kunnen leveren aan de verdere bloei van het gebied.

We hebben de gemeente verdeeld in vier gebieden:

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

Op de kaart zijn deze vier gebieden weergegeven. De grenzen tussen de gebieden zijn niet hard. Het is een globale scheidslijn. We zullen steeds bij ieder plan maatwerk leveren en zo nodig over de globale gebiedsgrenzen heen kijken.

OOSTSTELLINGWERF

OMGEVINGSVISIE

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

De gebieden

Onze gemeente zit vol verschillen. En die verschillen zijn ook onze kwaliteit. Daar houden we aan vast en bouwen we aan verder. Daarom hebben we ons toekomstbeeld en onze ambities voor de hele gemeente vertaald naar gebiedskompassen.

De koers per gebied maakt het toekomstbeeld meer concreet voor de komende jaren. We kijken hierbij bewust niet te ver vooruit, een jaar of 10. We werken stap voor stap, want we merken dat ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Zo houden we ruimte om te schakelen en onze koers bij te stellen als dat nodig is.

In de gebiedskompassen omschrijven we wat we van waarde vinden en wat we graag behouden. We geven ook aan waar we op in zetten in het gebied en hoe we dat willen doen. We nodigen de samenleving uit om plannen te maken die een bijdrage kunnen leveren aan de verdere bloei van het gebied.