Visie

Het toekomstbeeld
voor de gemeente

Karakter, Bijzonder
kansen en opgaven

Gebied

Alle achtergrond-
informatie

Achtergrond

Beleid, evaluatie en
monitoring

Uitvoering 

Heeft u een plan
of idee?

Idee

Hoe hebben we de Omgevingsvisie gemaakt

De Omgevingsvisie is een product van onze samenleving. We hebben samen met onze inwoners, ondernemers, betrokkenen en experts gebouwd aan deze Omgevingsvisie.

We hebben eerst samen met een begeleidend expertiseteam het vertrekpunt bepaald. Dit vertrekpunt is verwoord in een Nota van Uitgangspunten. Deze Nota is door de gemeenteraad vastgesteld.

Daarna hebben we veel mensen betrokken bij het ontwikkelen van onze visie en ambities. Dat hebben we gedaan in 3 sporen:

1. Enquête
We hebben een digitale enquête uitgezet over de toekomst van onze gemeente. Iedereen kon de enquête invullen. En dat is ook vaak gedaan. De reacties zijn meegenomen in deze Omgevingsvisie.

2. Gesprekken met dorpsbelangen
Alle dorps- en wijkbelangen zijn uitgenodigd om mee te denken over de Omgevingsvisie. Die gesprekken waren vooral gericht op de toekomst van de eigen woon- en leefomgeving. Wat maakt het dorp bijzonder en wat is er van waarde? En hoe kunnen de gemeentelijke ambities een plek krijgen in de dorpen? Veel van deze inbreng heeft een plek gekregen in de gebiedskompassen.

3. Themagesprekken 
We hebben drie themagesprekken gevoerd:

  • met ondernemers;
  • met betrokkenen bij het landelijk gebied;
  • met vertegenwoordigers uit het sociale domein.

In de gesprekken hebben we verkend welke ambities passend zijn voor de gemeente en welke opgaven er dan liggen. De inbreng van deze gesprekken hebben we gebruikt voor ons toekomstbeeld, in onze ambities en in onze opgaven.

In tweede instantie hebben we de eerste ideeën voor de Omgevingsvisie gepresenteerd op het digitale Omgevingsfestival. Op dit digitale festival kon iedereen op vier momenten met ons in gesprek over die ideeën. Ook konden de bezoekers via e-mail of op een prikbord reacties achter laten.

De laatste reacties zijn ook verwerkt in de Omgevingsvisie. Ook hebben we de Omgevingsvisie besproken met het expertiseteam. Tijdens de formele ter inzagelegging kunnen zienswijzen tegen de Omgevingsvisie worden ingebracht.

Gebruikte informatie

We hebben bij het maken van de Omgevingsvisie gebruik gemaakt van veel informatie die al beschikbaar was. Deze informatie komt uit ons beleid en we hebben gebruik gemaakt van trends en ontwikkelingen die door bijvoorbeeld het CBS worden bijgehouden.

De informatie hebben we gebundeld in 5 onderwerpen:

Van elk onderwerp is een informatieblad beschikbaar. Op dit blad is aangegeven wat er op ons af komt (de trends), wat nu ons gemeentelijk beleid is en waar we staan.

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

OOSTSTELLINGWERF

OMGEVINGSVISIE

Alle achtergrond-
informatie

Achtergrond

Hoe hebben we de Omgevingsvisie gemaakt

De Omgevingsvisie is een product van onze samenleving. We hebben samen met onze inwoners, ondernemers, betrokkenen en experts gebouwd aan deze Omgevingsvisie.

We hebben eerst samen met een begeleidend expertiseteam het vertrekpunt bepaald. Dit vertrekpunt is verwoord in een Nota van Uitgangspunten. Deze Nota is door de gemeenteraad vastgesteld.

Daarna hebben we veel mensen betrokken bij het ontwikkelen van onze visie en ambities. Dat hebben we gedaan in 3 sporen:

1. Enquête
We hebben een digitale enquête uitgezet over de toekomst van onze gemeente. Iedereen kon de enquête invullen. En dat is ook vaak gedaan. De reacties zijn meegenomen in deze Omgevingsvisie.

2. Gesprekken met dorpsbelangen
Alle dorps- en wijkbelangen zijn uitgenodigd om mee te denken over de Omgevingsvisie. Die gesprekken waren vooral gericht op de toekomst van de eigen woon- en leefomgeving. Wat maakt het dorp bijzonder en wat is er van waarde? En hoe kunnen de gemeentelijke ambities een plek krijgen in de dorpen? Veel van deze inbreng heeft een plek gekregen in de gebiedskompassen.

3. Themagesprekken 
We hebben drie themagesprekken gevoerd:

  • met ondernemers;
  • met betrokkenen bij het landelijk gebied;
  • met vertegenwoordigers uit het sociale domein.

In de gesprekken hebben we verkend welke ambities passend zijn voor de gemeente en welke opgaven er dan liggen. De inbreng van deze gesprekken hebben we gebruikt voor ons toekomstbeeld, in onze ambities en in onze opgaven.

In tweede instantie hebben we de eerste ideeën voor de Omgevingsvisie gepresenteerd op het digitale Omgevingsfestival. Op dit digitale festival kon iedereen op vier momenten met ons in gesprek over die ideeën. Ook konden de bezoekers via e-mail of op een prikbord reacties achter laten.

De laatste reacties zijn ook verwerkt in de Omgevingsvisie. Ook hebben we de Omgevingsvisie besproken met het expertiseteam. Tijdens de formele ter inzagelegging kunnen zienswijzen tegen de Omgevingsvisie worden ingebracht.

Gebruikte informatie

We hebben bij het maken van de Omgevingsvisie gebruik gemaakt van veel informatie die al beschikbaar was. Deze informatie komt uit ons beleid en we hebben gebruik gemaakt van trends en ontwikkelingen die door bijvoorbeeld het CBS worden bijgehouden.

De informatie hebben we gebundeld in 5 onderwerpen:

Van elk onderwerp is een informatieblad beschikbaar. Op dit blad is aangegeven wat er op ons af komt (de trends), wat nu ons gemeentelijk beleid is en waar we staan.

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF